I video dei concorrenti della sezioni di Musica da camera

Sezione 08: Insiemi da 2 a 12 esecutori (cat. A)

ID 064 - Quintetto di Borgoforte: https://youtu.be/m5xPlgS913M
ID 070 - Moruzzi Trumpet Ensemble: https://youtu.be/QwRRY6I2MSQ - https://youtu.be/PY52FbGr5sM

Sezione 08: Insiemi da 2 a 12 esecutori (cat. B)

ID 029 - Haciogullari Bertoncello: https://youtu.be/F-7jXIN-fc4

Categorie per le Scuole Medie ad Indirizzo Musicale

Sezione 09: SMIM Insiemi da 2 a 12 esecutori (cat. C - D)

ID 038 C - Ensemble da camera classe prima Vescovato: https://youtu.be/pRySLOlh6Ok
ID 015 C - Mandela's Duo guitar Cerri-Vailati: https://youtu.be/mV_WMayddcU
ID 016 C - Mandela's Duo guitar-flute Berto-Cerri: https://youtu.be/woPXbhYOt5o

ID 018 D - Mandela's Duo guitar Piantelli-Pasquali: https://youtu.be/Rj7fiB6j76c
ID 019 D - Mandela's Clarinets Ensemble: https://youtu.be/l7sF4BJxjXY https://youtu.be/O5EBcDo9zIM
ID 022 D - Trio Pianoforte violoncello Mandela: https://youtu.be/-MkllLYCqUU - https://youtu.be/neOUsgUp8K4
ID 023 D - Ensemble percussioni Mandela: https://youtu.be/AC2wPPgWcg8 - https://youtu.be/X9AYDtVnN1g
ID 032 D - Classe di Pianoforte 3A Ombriano: https://www.youtube.com/watch?v=KpfvYTmmcF4
ID 039 D - Ilaria e Gioele: https://youtu.be/I6Dzkc0BSfo
ID 000 D - Ensemble clarinetti Treville: https://youtu.be/E6KjcT2yqAo - https://youtu.be/HrhfrI7Rdew - https://youtu.be/VKykEfy5vUU